Simon Karlsson utvecklade på fritiden interaktiv karta över Sverige som visar valbara partier i varje kommun. Projektet gjordes inför stundande val i Sverige 11 september 2022 och jag ställde därför ett gäng frågor till Simon Karlsson om idén och hans syn på öppna data i Sverige. Kartan är en hemsida som presenterar de partier som är registrerade för valet 2022. Det inkluderar riksdagsvalet, regionvalet och kommunalvalet för alla platser i Sverige.

Vad var det som fick dig att vilja skapa detta projekt? Hur fick du idén?

Idén kom helt enkelt ifrån en känsla av att det var svårt att få en inblick i det politiska landskapet. Både att hitta vilka partier som är möjliga att rösta på, och också information om dessa partierna. Sen är det enligt mig också väldigt tillfredsställande med en så trevlig visualisering som en klickbar karta.

Varför är det viktigt för dig att visualisera partier som går att rösta på i olika kommuner i Sverige nu inför valet 2022?

Från mitt perspektiv så är kommunalval, regionval och riksdagsval alla väldigt viktiga, men de rör olika frågor. Tyvärr så finns det en känsla av att kommunalval och regionalval bara är två extra lappar som inte är så viktiga. Om man då tänker på, som det lyfts mycket i media det senaste, så är sjukvården en väldigt viktigt fråga för många och den frågan hanteras ju regionalt. Därav är det viktigt att folk med rösträtt kan ta del av underlag som kan hjälpa dom bestämma sig för vilket parti de helst vill rösta på, i alla våra val. Speciellt region- och kommunalvalet eftersom att dessa lätt hamnar i bakgrunden när vi ser så mycket i media som bara handlar om riksdagsvalet.

Hur upplever du att det är att använda öppna data i Sverige idag?

Min uppfattning är att vi kommit långt med att öppna upp data på många håll, att data finns tillgänglig det vill säga. Men det krävs att tillägga att vi fortfarande har stora möjligheter till förbättringar i att få mer data mer tillgänglig. Det vill säga att den är enkel att hitta, enkel att använda och också möjlig att använda av personer som inte har så stark datorvana.

Hur var upplevelsen att hitta, utforska och använda rådata från Valmyndigheten och öppna data SCB?

Vid det här tillfället så hade jag en väldigt klar idé om vad jag behövde och då tog det inte allt för lång tid att, med hjälp av en sökmotor, hitta vart jag kunde få den datan. Sen kan det vara värt att nämna att jag jobbar som mjukvaruutvecklare, och en stor del av det jobbet är att veta hur man hittar information på internet. Så även om det gick rätt smärtfritt för mig att hitta informationen, så vill jag inte anta att det också skulle stämma gör gemene man.

Hur skulle det kunna bli enklare att använda data från Valmyndigheten och SCB?

För det första så tycker jag att det finns en potential för förbättringar när det kommer till öppnandet av information, alltså bearbetad data som är lättillgänglig för hela folket. Sen så hade det definitivt varit smidigare som utvecklare om datan istället var tillgänglig genom lättanvända API, istället för att behöva ladda ned och bearbeta till exempel Excel-filer. Och sist men inte minst så skadar det aldrig att förtydliga vad de olika delarna i datan representerar och också lägga till exempel för hur de kan användas.

Vad tycker du om att Valmyndigheten inte har öppna data på nationella dataportalen dataportal.se?

Utan att uttrycka mig om vilken portal eller annat alternativ som används så tycker jag definitivt att öppen data ska vara så lätt att hitta som möjligt. Då är det självklart bra om det finns sökbart på ett centralt ställe.

Vad skulle du vilja göra med projektet om du hade mer tid att vidareutveckla det? 

Jag skulle nog då börjat med lite bredare användartestning för att se vad folk tycker saknas, eller borde tas bort för den delen. En del av designen av hemsidan har redan bestämts på det sättet, men då endast med hjälp av familj och vänner. Något som annars är lätt att glömma är att ”less is more”, alltså att det inte alltid blir bättre om man lägger till mer saker.

Projektet är öppen källkod – vad önskar du få för hjälp av andra som kan vilja bidra med förbättringar till projektet?

Störta delen till varför koden är öppen är inte för att få hjälp, även om det hade varit varmt välkommet. Den ligger istället öppen mest för att jag vill dela med mig av det arbete jag gjort på så bred front som möjligt. Vissa vill förhoppningsvis använda sidan som den är, andra kanske vill förstå hur den underliggande data kan bearbetas medans några kanske är intresserade om hur man kan bygga en sådan här interaktiv karta. Så sammanfattningsvis handlar det mer om att förenkla för andra att förverkliga deras idéer.

Här introducerar Simon kartan på CivicTechSweden forum: https://forum.civictech.se/t/valet-2022-interaktiv-kart-med-lista-av-partier/464

Här kan du besöka kartan: https://val2022.netlify.app/

Här finns den öppna källkoden som genererar visualiseringen: https://github.com/oflyt/val-2022-visualisering

Här är koden som uppdaterar data från Valmyndigheten och öppna data från SCB: https://github.com/oflyt/val-2022-visualisering/tree/main/data-scripts