Nytt år brukar betyda nya myndigheter och offentliga bolag i Sverige. Så även år 2022.

1 januari 2022 öppnade dörrarna till följande myndigheter:

Institutet för mänskliga rättigheter (IRM)

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten skriver om deras uppdrag att säkerställa att mänskliga rättigheter enligt internationella överenskommelser och grundlagar efterlevs i Sverige. Hur myndigheten själva ska efterleva detta kopplat till rätten till myndighetsinformation genom offentlighetsprincipen eller PSI-lagen förklaras inte. Extra roligt var att Jan Ainali, användare på Handlingar.se, begärde ut organisationsnumret från Arbetsmarknadsdepartementet när myndigheten startats.

Regeringens information om myndigheten finns här.

Hemsidan till myndigheten hittar du här: https://mrinstitutet.se/

Begär information från myndigheten här: https://handlingar.se/sv/body/institutet_for_manskliga_rattigheter

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)

Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Vi erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.

Hur myndigheten ska arbeta med öppna data och allmänna handlingar som myndighetsinformation, genom offentlighetsprincipen eller PSI-lagen, tydliggörs inte mer än så här vid lansering 1 januari 2022:

Tänk på att skriftlig kommunikation som post och e-post med Myndigheten för psykologiskt försvar räknas som allmän handling. Kommunikationen kan därför komma att diarieföras och lämnas ut vid begäran om allmän handling. – https://www.mpf.se/kontakta-oss/

Regeringens instruktion till myndigheten finns här.

Hemsidan till myndigheten hittar du här: https://www.mpf.se/

Begär information från myndigheten här: https://handlingar.se/sv/body/mpf

Vet du om fler myndigheter, bolag och verksamheter som startat 2022? Kontakta oss!

Vi skrev tidigare om att vi öppnar Sveriges största öppna register över organisationer inom offentlig sektor. Vi söker hela tiden efter fler och uppdaterade uppgifter för att allmänheten ska kunna nyttja. Kontakta oss via e-post här!