Så mycket kostar flygbiljetten egentligen

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 För att ändå kunna göra en uppskattning över hur mycket varje flygresa är subventionerad med skattepengar går det att räkna på följande sätt. År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925.2 Samma år uppgick flygplatsens underskott till 21,5 miljoner.3 Det innebär att kommunmedborgarna subventionerar varje flygbiljett med […]

Räkna med Ryanair

Stora offentliga subventioner är en av anledningarna till att lågprisflyget har låga priser. Undertecknad bad därför att få läsa de gällande kontrakt som flygbolaget Ryanair har med helt offentligt ägda flygplatser i Sverige. Alla flygplatserna sa nej.1 En följdfråga är om det vore möjligt att göra en uppskattning av Ryanairs subventioner i alla fall. Går […]

Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair

En av anledningarna till att lågprisflyget har låga priser är att flyget är kraftigt subventionerat.1 Undertecknad bad därför att få läsa de gällande kontrakt som flygbolaget Ryanair har med helt offentligt ägda flygplatser i Sverige. Alla flygplatserna säger nej och beskedet är inte förvånande. Malmös flygplats ägs av det statliga bolaget Swedavia. Statliga bolag omfattas […]

Vad kostar flygbiljetten egentligen?

Ryanair är kända för sina låga biljettpriser. Flygbolaget har samtidigt kritiserats för att ta ut extra avgifter som gör att priset i slutändan blir högre än vad resenären kanske har trott.1 Något som är mindre omdiskuterat är att du redan har tvingats betala en del av biljetten i egenskap av skattebetalare. Ryanair använder sig i […]

Stop Secret Contracts

OKFN promotes openness and open data. When governments are open, then these governments can be more transparent, accountable. One of the issues that limits citizens ability to have transparent, open and accountable government is secret contracts. A new campaign has just started by OKFN to stop secret contracts. OKFN has announced it with a press […]