Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna.2 Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta.3 Nu är det dags att granska svaren.

Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att endast ungefär 7 procent av flygplatsens trafik är kommersiell. Hon menar att Ryanair därför bara ska anses subventioneras för den andel av trafiken som utgörs av Ryanairs flygplan.

Som tabellen nedan4 visar har Elisabeth Unell rätt i att den så kallade kommersiella trafiken utgör en liten del av trafiken. Den kommersiella trafiken har här rubriken ”Linjefart och ej regelbunden trafik”.

Grafik: Transportstyrelsen

Grafik: Transportstyrelsen

Trots detta finns det skäl att ifrågasätta Elisabeth Unells räknesätt. Om vi låtsas att Ryanair får tillgång till Västerås flygplats helt gratis. Innebär det då att subventionen per flygbiljett blir lägre ju färre avgångar flygbolaget har på flygplatsen? Om Ryanair skulle använda större flygplan skulle de kunna transportera fler passagerare till och från flygplatsen utan att det innebar en större landningsfrekvens.5 Med Elisabeth Unells räknesätt blir Ryanairs subventioner lägre för varje gång Västerås flygmuseum flyger med sina gamla krigsflygplan.

Detta sätter samtidigt fingret på att hela diskussionen är teoretisk. När Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga är det svårt att räkna ut exakt hur mycket flygbolaget subventioneras.

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
2. Se tidigare inlägg: ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”.
3. Läs svaren här: ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”, ”Folkpartiet: ’Styrelsen ska ha all information’”, ”Vänsterpartiet vill att folkvalda får läsa Ryanairavtal”, ”Moderaterna ser flygplatsen som icke-kommersiell”, ”Förteget S förespråkar folkomröstning om flygplats”, ”KD har inget mot hemliga Ryanairkontrakt” och ”SD vill att öppenhet ska vara ett signum”. Centerpartiet har trots flera påminnelser inte svarat på frågorna.
4. Källa: ”Landningar per flygplats 2013” (http://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Statistik_och_analys/Flygplatsstatistik-excelfiler/Landningar%20per%20flygplats%202013.xlsx xlsx-fil). Transportstyrelsen.
5. Ryanairs vd Michael O’Leary har meddelat att han vill få in fler säten i planen för att på det viset kunna fylla dem med fler betalande passagerare, se: ”Ryanair på väg med stor beställning för fler i planen”. http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=D2CAAC55D3CC3AAA690F84BA28BFBAF2.sonny4?cid=25991131&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3888906%26amp%3b Svenska Dagbladet.